วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Baidu Antivirus 2015 (โปรแกรมสแกนไวรัส Baidu)

ไม่มีความคิดเห็น :

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

 เวอร์ชั่น5
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
(Last Updated : May 27, 2015)
 ผู้พัฒนาBaidu (Hong Kong) Limited.
 ระบบปฏิบัติการ (OS)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น