วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Video Booth (โปรแกรมถ่ายภาพ โปรแกรมถ่ายวีดีโอ จากกล้อง Webcam)

ไม่มีความคิดเห็น :

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

 เวอร์ชั่น2.6.9.8
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
(Last Updated : September 23, 2015)
 ผู้พัฒนาVideo Booth
 ระบบปฏิบัติการ (OS)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น