วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

IDM (โหลด Internet Download Manager ช่วยดาวน์โหลดไฟล์)

ไม่มีความคิดเห็น :


ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

 เวอร์ชั่น6.23.22
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
(Last Updated : September 24, 2015)
 ผู้พัฒนาInternet Download Manager, Tonec Inc.
 ระบบปฏิบัติการ (OS)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น