วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Adobe Audition (โหลดโปรแกรม Audition ตัดต่อเสียง อัดเสียง)

ไม่มีความคิดเห็น :

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

 เวอร์ชั่นCC
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
(Last Updated : September 22, 2014)
 ผู้พัฒนาAdobe Systems Incorporated.
 ระบบปฏิบัติการ (OS)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น