วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Movie Maker (โปรแกรม Movie Maker สร้างสไลด์โชว์)

ไม่มีความคิดเห็น :

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

 เวอร์ชั่น12
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556
(Last Updated : October 5, 2013)
 ผู้พัฒนาMicrosoft Corp.
 ระบบปฏิบัติการ (OS)
ที่มา Movie Maker

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น