วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Audacity (โปรแกรมทำ MP3 ตัดริงโทน ทําสปอตโฆษณา)

ไม่มีความคิดเห็น :


ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

 เวอร์ชั่น2.1.1
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
(Last Updated : July 17, 2015)
 ผู้พัฒนาAudacity Developer Team
 ระบบปฏิบัติการ (OS)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น