วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Adobe Lightroom (โปรแกรม Lightroom ตัดแต่งภาพขั้นสูง)

ไม่มีความคิดเห็น :

ข้อมูลทั่วไป ก่อน ดาวน์โหลดโปรแกรม

 เวอร์ชั่น5.7
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
(Last Updated : June 22, 2015)
 ผู้พัฒนาAdobe Systems Incorporated
 ระบบปฏิบัติการ (OS)


ที่มา Lightroom-Download

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น